Which SAP Modules are Highly in Demand in 2021 or 2022?

Discussion RoomCategory: SAPWhich SAP Modules are Highly in Demand in 2021 or 2022?
Ali asked 3 years ago

SAP Modules for 2021 or 2022

 1. SAP FI
 2. SAP CO
 3. SAP MM
 4. SAP HANA
 5. SAP Cloud
 6. SAP QM
 7. SAP PP
 8. SAP PS
 9. SAP FICO
 10. SAP ABAP
 11. SAP HCM
 12. SAP QC
 13. SAP SD
 14. SAP Basis
 15. SAP BI
Scroll to Top